17.10. 2021

Networking Zkouška funkční redundance konektivity

Ve večerních hodinách dojde k otestování redundance konektivity do naší infrastruktury. V čase 18:30 + může (a nemusí) docházet ke krátkodobým výpadkům dílčích služeb.