02.09. 2021

mariadb-wp1 Pomalé odezvy DB serveru mariadb-wp1

Dlouhé odezvy DB serveru.

Doplnění informací k incidentu den po té (3.9.2021). Databázový server byl přesunut do našeho privátního cloudu. cca 21h 2.9.2021 byl funkční a postupně jsme jej zpřístupnily pro všechny webové servery. Načasování technického problému nebylo vhodné a nechat server běžet v degradovaném stavu jsme nechtěli - rozhodnutí na základě našich zkušeností (i když noční servis by byl naše zákazníky příjemnější). Kolem 2h v noci se kompletně zhroutil server, na kterém databáze běžela. Všechny disky K.O. bez možnosti se jakkoli dostat k datům. Neřešení stavu by mohli někteří klienti ocenit, protože by se mohli dostat na data, ale pozdější crash serveru by znamenal obnovu ze záloh a tím nepříjemnou ztrátu dat způsobenou obnovou databáze z předchozího dne.

Výpadkem databázového serveru byly postiženy v průběhu incidentu všechny webové stránky, které na tomto serveru mají uloženou databázi. K poškození dat nedošlo, neboť byl pŕesun realizovan včas.