28.08. 2021

Přesun databázového serveru mariadb-wp1 - z DC1 do DC2, scheduled 2 years ago

Poslední server, který je třeba přesunout do nového datacentra je databázový server mariadb-wp1. Přesun serveru spojíme s modernizací a nebude se přesouvat čistě jen fyzický server, ale dojde z vytvoření zálohy a přesunutí na nový výkonnější server. Za cenu nedostupnosti databázového serveru ovšem získají uživatele rychlejší odezvy díky novému stroji. Pokud potřebujete zajistit dostupnost svého webu, je možné databázi zmigrovat na jakýkoli jiný DB server. Ty jsou již přestěhovány a nebudou mít výpadek v době přesunu.