02.03. 2022

Migrace webových serverů na nové servery, scheduled 1 year ago

V rámci zvyšování kvality našich služeb budeme provádět obměnu serverů, kterým končí záruka a NBD. Nahrazovat se budou webové servery, resp. hw na kterém služby běží. Předpokládáme výpadek webserveru je v řadu 20-60 vteřin na každý server. Práce budeme realizovat od 2.3.2022 - 3.3.2022.